Kontakt

W sprawach związanych z działalnością  Akademii Cisco przy UTP, można się kontaktować z: Tomasz Marciniak, bud. 2.4.pok.414