Start kolejnego kursu CCNA Exploration

Z przyczyn technicznych, start kolejnej grupy semestru I CCNA Exploration przewidziany jest na koniec września 2015.

Wszystkich chętnych prosimy o cierpliwość. Informacje drogą mailową zostaną rozesłane po koniec czerwca.