it4she

Rozpoczynamy kursy w wersji 6

kursRozpoczynamy nabór na kurs Cisco CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks w wersji 6.  Materiały kursu i egzaminy, dostępne są tylko w języku angielskim. Wykłady będą prowadzone w języku polskim.  Zajęcia będą się odbywać w środy  w godzinach 16:30 – 19:00. Pierwsze zajęcia odbędą się 22 lutego 2017 w sali A106 w budynku RCI.
Osoby zainteresowane mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres  e-mail, do 17 lutego: Tomasz.Marciniak@utp.edu.pl.

 

Ze względu na niewielkie zainteresowanie kursem, klasa nie zostanie utworzona. Następny nabór we wrześniu.

it4she

CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)

CCIE, skrót (j. ang.) dla Cisco Certified Internetworking Expert, jest najwyższą certyfikacją dostępną od firmy Cisco. Dostępna w sześciu specjalizacjach: "Routing and Switching", "Security", "Service Provider", "Voice", "Wireless" oraz "Storage Networking". Egzamin CCIE składa się z dwóch części tj. części teoretycznej składającej się z egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru Written Exam ( 100 pytań), który można zdawać w ośrodkach egzaminacyjnych VUE, oraz egzaminu praktycznego tzw. laboratorium, składającego się z szeregu praktycznych ćwiczeń, tworzących przekrój różnych testowanych technologii. Egzamin można zdawać tylko w kilku ośrodkach egzaminacyjnych firmy Cisco Systems. W Europie jedynym miejscem w którym aktualnie można przystąpić do egzaminu jest biuro Cisco Systems w Diegem w Belgii. Egzamin praktyczny trwa 8,5 godzin z przerwą na lunch. Kandydat na CCIE najczęściej otrzymuje swój wynik następnego dnia z ewentualną informacją o uzyskanym numerze certyfikatu CCIE.

it4she

CCNP (Cisco Certified Network Professional)

Certyfikat CCNP (Cisco Certified Network Professional) – to trzeci stopień certyfikatu wydawanego przez Cisco. Potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania średnimi sieciami komputerowymi (od 100 do 500 węzłów). Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać ważny certyfikat CCNA i zdać trzy testy. Aby dostać certyfikat CCNP należy zdać wybrane testy:

  • 642-902 ROUTE: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) – dotyczy trasowania
  • 642-813 SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) – dotyczy przełączników
  • 642-832 TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) – dotyczy rozwiązywania problemów w sieciach IP
it4she

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) – obecnie drugi stopień certyfikatu wydawany przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Jest ważny przez trzy lata.


Egzamin certyfikacyjny można zdawać w dwóch trybach. Pierwszy składa się z dwóch egzaminów: 640-822 ICND1 i 640-816 ICND2 (do 6.11.2007 r. były to 640-821 INTRO i 640-811 ICND), trwających odpowiednio 75 minut i 60 minut.


Drugi tryb składa się z jednoczęściowego egzaminu 640-802 CCNA (do 6.11.2007 r. egzamin 640-801) trwającego 120 minut i obejmującego tematykę obu egzaminów pierwszego trybu. Egzaminy odbywają się w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych i zawierają zarówno pytania teoretyczne w postaci testu wielokrotnego wyboru, pytań jednokrotnego wyboru z predefiniowanymi odpowiedziami zawierającymi np. elementy konfiguracji urządzeń jak i część symulacyjną wymagającą wykonania czynności konfiguracyjnych na routerze lub przełączniku opisanych w dedykowanej literaturze przygotowującej do egzaminu..